Как чувството за хумор се свързва с вземането на решения

Като всяко чувство, това също има място в живота. Учените са установили, че усмихвайки се, забавлявайки се, нашата емоция предизвиква активност в онези мозъчни центрове, които отговарят за ученето. Това е и причината, когато се намираме в добро разположение на духа, лесно да усвояваме нова информация. Повишават се жизнените показатели, повишава се нивото на хормона допамин, а той влияе на краткосрочната памет и обезпечава повече невронни връзки, следователно гъвкав и комбинативен ум.

В социален план усмивката и шегата привличат вниманието на околните и предизвикват също усмивка като отговор. Човек получава усещането, че е приет, което е особено важен елемент в общуването. Понякога се шегуваме, за да се защитим или да излезем от неудобна ситуация.

Хората с усещане към финото чувство са желани събеседници и при тях нещата се случват по-лесно, по-бързо се решават конфликти, лесно установяват контакт и ни се струва, че ги познаваме от векове.

Умението да се надсмиваме над себе си, помага да преработим собствените си неприятности по забавен начин, защото хуморът е преди всичко игра на думи.

Някои автори смятат усмивката за вид агресия и техният аргумент е, че ако се усмихнем на едно куче или на човек, реагиращ първосигнално, и в двата случая няма да бъдем разбрани правилно. Или поне животното на 100% ще приеме усмивката като озъбване.

Ако погледнем от сериозната страна на хумора, ще цитирам резултата от изследването на С. Коровкин, доцент по психология, който заедно със своите колеги, разглежда връзката между образоваността и хумора и открива, че много умните хора не умеят да се шегуват. Принципът на създаване на шегата и принципът на вземане на решения, казва руският учен, са сходни и пояснява, че във всяка сложна математическа задача, решението се крие в неочакваното съчетание на ходове, а в изобретяването на шегата – в неочакваното и нестандартно съчетание на думи.

Имаме или нямаме чувство за хумор? А можем ли да го развием?
Всъщност, то израства заедно с нас и много зависи от отношението на родителите ни към него и тяхното светоусещане. Тъй като е свързано с изучаването на езика и социализацията, с въображението, за едно дете е от изключително значение как мама и татко го въвеждат в света на хумора. Те са хората, които показват кои шеги са допустими, понеже детето все още няма добра социална ориентация и опит. То се ориентира по моментите , когато те се смеят и споделят реакции. Едно новородено дете, както и в първите месеци от своя живот, ще се смее на зрителния контакт в момент, когато се крием, заради елемента на изненада. Колкото и елементарни да са тези първи опити за шега, си остават много важна и неделима част от когнитивното развитие на детето.

Макар и да предизвиква смях у всички нас, хуморът навсякъде по света е различен. Всяка нация има свой стил на шега, всяка професия също.
Обожавам онази изтънченост и обаяние на английския хумор, хитростта и находчивостта в еврейския хумор и разбира се накъде без нашия си, габровски хумор.

Смешно или страшно, ползвайте и развивайте чувството за хумор, защото както стана ясно, то помага саморазвитието и снема напрежението от този тъй много използван като извинение стрес.

0 коментар
2

Други публикации

Оставете коментар