Коучинг в ерата на mind машините

Интелектът днес се измерва с умението за контрол над действия, емоции, реакции. Той включва способността бързо и ефективно да влизаме в онези състояния на съзнанието, които са адекватни на създалата се ситуацията в момента. Не става дума за потискане, а за осъзнаване, осмисляне, приемане и съзнателно търсене на работещите схеми, на онази мозъчна активност, която е оптимална за нас и отговаря на нашите убеждения, вярвания, принципи. Така изграждаме добра социална среда на комфорт и комуникация.

Биофийдбек апаратите за биологична обратна връзка се явяват свързващото звено между нас и нашият мозък, отговорен за тези промени. Те спомагат да открием и натренираме онази мозъчна активност, която припознаваме като своя. Това е причината лавинообразно да нараства използването на нетрадиционните методи за трениране на тези умения и навици. Усещанията, начинът за възприемане на определена ситуация и възможността за промяна са основните акценти, създаващи положителна атмосфера в този процес.

Така се активират ресурсите и дават възможност клиентът бързо да превърне бъдещата цел в настояще. “Бързо” е ключовата дума и причина да открия апаратите, да допълня коучинга и да разчупя бариерите между мен и клиента, за да бъдем максимално ефективни. Хората сме любопитни и искаме да имаме гаранции, потвърждение, че нещата ще се случат, така че логично се появиха апаратите за биологична обратна връзка. Много ценен помощник, който освен че онагледява случващото се с нас, но дава и обратната връзка за това как отговорността е на всеки един от нас. Известен факт е, че когато лъжем, независимо дали друг човек или себе си, мозъкът ни реагира по един същи начин – чрез вътрешно напрежение.

Коучинг срещата е ползотворна, ако клиентът е намерил оптимално решение на проблема, който е станал причина за нашата среща. Рядко срещам хора, които имат нужда само и единствено от стратегия за изпълняване на определен процес. В повечето случаи има бариера, която клиентът сам не е могъл да пребори, а зад нея се крие някакво преживяване. Тук е мястото на трансформиращите НЛП техники, останалото е процес на подрeждане. Тогава разбираш, че “лошото време” е само един израз, една рамка, в която сме облекли времето, а то за всички ни е различно и с индивидуален оттенък и усещане.

Анализирайки процеса на промяна, се появи необходимост да насоча фокуса си върху този, който извършва промяната – мозъкът. Да опозная стратегията на мозъка, да знам какво знае той и как работи, за да бъда по-ефективна. Опознавайки пътя на промяната да мога да го намирам и активирам у всеки клиент, чрез индивидуален подход.

Първият апарат, с който започнах е Mind Reflection GSR – биофийбек система за опознаване и управление на несъзнателните физиологични процеси, получаване на графично изображение на реакция при стрес и начина, по който автономната нервна система се възстановява след това. Биофийдбек апаратът онагледява чрез графика настъпилите промени, изразяващи се в изпотяване на кожата, изменения в сърдечния и дихателен ритъм, концентрацията, баланса между активност и релаксация. В коучинга е незаменим при онагледяването на вътрешното ни състояние, как се чувстваме и доколко ни допада определената цел. Дава обратна връзка доколко тя е наша цел или е чужда такава, припозната и взета назаем от родители, среда или човек, когото много харесваме и искаме да копираме. Няма нищо лошо в това, ако изберем този начин за реализиране, чийто положителен отклик виждаме на монитора като обратна връзка.

Забелязала съм, че след сеанс с апаратите, много от клиентите започват да намират повече от един работещ начин за достигане на желаното състояние.

Другият вид биофийдбек, който използвам, е Breathing+ за контрол на дишането и повишаване на дихателния обем. Насищайки тялото и мозъка с кислород, подобряваме храненето на тъканите и органите. Така влияем не само върху здравето си като цяло, но и върху когнитивните функции на мозъка- памет, внимание, концентрация. Функции с особено значение върху определяне на целите и тяхното изпълнение.

Имайки завършеност, мозъкът отчита положителна промяна, чувството на удовлетвореност се превръща в свободна енергия, която използваме за следващата задача.

Планирайки, ние се освобождаваме от стреса, тъй като вече имаме опит и знаем как и колко време ще е нужно за изпълнение на конкретна задача. Появява се възможност за добро планиране на деня, месеца, годината.

0 коментар
0

Други публикации

Оставете коментар