„Човекът има силата да трансформира мислите си във физическа реалност. Човек има силата да превърне мечтите си в реалност.“ (Наполеон Хил)

Коучингът е сравнително нова, но много бързо-развиваща се, ефективна и широко обхватна професия. Той представлява процес на вземане на решения, намиране на скрити ресурси.
Коучът предлага на своя клиент нужната подкрепа, така че той сам да определи, планира и постигне желаната цел.
Коучът е и човекът, създаващ положителна атмосфера в този процес и добра поддържаща среда. Той подпомага да се активират ресурсите и клиентът сам да превърне бъдещата цел в настояще.
Заглавието подсказва, че в този процес могат да се използват и аромати. Ароматът е онази способност на веществото, която създава специфични възприятия, индивидуални за всеки човек.
Заедно с обонятелния орган, те ангажират съседните нервни структури и лимбичната система. Тя отговаря за емоциите и е много чувствителна към интонацията на гласа, склонна е към колективност (или да правим както другите), основава се на сходство или това, което е познато е добро, а новото и неизвестното е лошо.
Това са достатъчно добри предпоставки да се използват познати пътеки и да се вземат стандартни решения. Промени в тази зона се правят трудно, защото когато напрежението и стресът са големи, естествено е и съпротивата да е голяма.
Тук е мястото, където ароматите свалят бариери, позволяват да се развива креативност при вземане на решения. Работата с тях е уникална и заради факта, че не може да бъде манипулирана, тъй като ароматната памет се формира в ситуации със силна емоционална окраска, без значение дали тя е положителна или отрицателна и е строго индивидуална.
Така всеки има свой мирис на страх, на любов, на романтика. Асоциацията на ароматите е във вид на картинка, образ, усещане или емоция, на звук.
Аромакоучингът използва тази емоционална банка, за да създаде благоприятни условия за работа, да предизвика ресурса, който е необходим в момента.
Това дава отражение в еволюционен, социален и поведенчески аспект.
Накратко, етеричните масла са полезни във всички аспекти на емоционалния комфорт и незаменими при коучинг сесия. Те спомагат клиентът да влезе много по-бързо в ресурсно състояние и да работи ефективно, като разрушават подсъзнателните ограничаващи граници.
Подходящ пример е сравнението, когато при стартирането на нов бизнес има достатъчен начален капитал. Така се получава и с емоционалната банка.
В момент, когато се споделя и се търси решение за бъдещи отношения и промени, е нужен определен резерв.

В заключение, аромакоучингът спомага бързо придвижване до зоната на комфорта, позволява да се вземат ефективни решения и не на последно място създава благоприятна и устойчива поддържаща среда.
По време на всяка среща със своя коуч, клиентът е в тази среда, запомня я и я използва в момент, когато това е нужно.
В НЛП се нарича котва, но каквото и определение да му дадем, това състояние си остава устойчив ресурс.

Редактор: Явор Арнаудов

0 коментар
0

Други публикации

Оставете коментар