Електронно управление на процеси на работа

от Best Practice

Работодателят разбира кои са най-добрите му служители, а служителят получава свободата да е навсякъде, докато работи.
Виртуалните екипи и успешното функциониране на компанията могат да бъдат предизвикателство за мениджърите и тяхното управление, защото човек трябва да създава и спазва организационна култура от разстояние.
Различните хора имат различни начини за решаване на задачи. При работата от разстояние поставянето на стандарти може да съкрати времето, необходимо за постигане на желаните резултати.
Поставяйки стандарти и дефинирайки подходящи работни системи, екипът, който работи от разстояние, като цяло има по-малко въпроси и получава ясно усещане колко време трябва да отнеме определена задача. Тези системи за работа от разстояние трябва да бъдат както стандартизирани, за да позволят максимална ефективност, така и адаптирани, за да позволят необходимата свобода за изпълнение на задачата по най-добрия начин.

Попълнете нашата кратка анкета и до един месец ще получите статистически данни за начина на дистанционна управление на работата на всички, попълнили анкетата.

Работа от разстояние

Работа от разстояние

Бизнес сектор: *
Вашият предпочитан начин за контакт: *
Размер на компанията *
Каква е Вашата компания? *
Колко от служителите във Вашата компания имат възможност да работят от разстояние? *
Как оценявате работата от разстояние, когато средата е разсейваща? Моля, изберете един отговор. *
Как оценявате културата на компанията по време на работа от разстояние? Моля, изберете един отговор. *
Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД. Запознат/а съм с документа Информация за обработване на личните данни на кандидати за работa, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на проучването. *
Желая и се съгласявам да получавам информация по имейл за нови анкети, статии и обучения. *
0 коментар
0

Други публикации

Оставете коментар